De HLB bloedtest


De Heitan-LaGarde en Bradford test is een preklinische bloedanalyse, waarbij het functioneren van de stofwisseling beoordeeld wordt. Ontwikkeld voor gebruik in de praktijk door het W. Bradford Research Institute in Amerika. (1981).
Van een druppel bloed wordt het stollingspatroon onder de microscoop bestudeerd en vergeleken met het standaard stollingspatroon van een gezond persoon. Afwijkingen van het normale beeld, laten bepaalde kenmerkende structuren zien.

Deze test heet ook wel ROTS-test. Dit staat voor Reactive Oxygen Toxic Species.
Dit zijn restproducten, vrije radicalen, van processen in onze stofwisseling. Hiermee is de mate van toxische belasting in het lichaam aan te geven en hoe sterk deze belasting gevorderd is. Je krijgt dus een indruk, in hoeverre het immuunsysteem in staat is de restproducten te kunnen opruimen.

In feite komt het hier op neer; de HLB bloedtest is het opsporen en analyseren van veranderingen in de vorm en kleur van gestold bloed, welke verandering hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de afbraakproducten van ROTS activiteit.
De productie van diverse galzouten onder pathologische omstandigheden, samen met de stofwisseling van sialic zuur en een deel van het stollingsproces van bloed, lijken verantwoordelijk te zijn voor de veranderingen van rode bloedcellen, de ontwikkeling van ROTS massa en de verslechtering van het fibrinenet en de kleurveranderingen.

Er wordt bij dit onderzoek o.a. naar de volgende elementen gekeken; de gelijkmatigheid in dikte en kleurdiepte van het fibrinenet en breuken daarin. De kleurintensiteit, verbleking en misvorming van de rode bloedcellen. Zwart bezinksel of juist te lichte plekken in de druppels bloed.
De genoemde ROTS activiteit wordt in verband gebracht met alle bekende vormen van degeneratieve ziektes en vele andere aandoeningen, zoals acute en chronische ontstekingen.
De test geeft een indicatie, niet meer en moet beoordeeld worden in samenhang met de anamnese en met andere bevindingen, diagnoses en reeds bekende gegevens.
De zekerheid en waarde van de test neemt echter toe, naarmate je deze in een behandeling bij ieder vervolgconsult herhaalt, teneinde de effectiviteit van de diverse nutritionele interventies te evalueren.